Teog Puan Hesaplama

 1. Dönem Netleri2. Dönem Netleri
Türkçe
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen ve Teknoloji
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
 6. Sınıf Ort.
 7. Sınıf Ort.
 8. Sınıf Ort.

Ortak Sınav Puanı (OSP)
Ağırlıklı Ortak Sınav Puanı (AOSP)
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)

Teog Hakkında Sıkça Sorunal Sorular:

Teog Nedir?

Öğrenciler için önemi nedir?Sekizinci sınıf öğrencilerini kapsayan, altısı birinci dönem altısı ikinci dönem olmak üzere toplam on iki ortak sınav olan teog, öğrencilerin temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavıdır. Ortak dersler arasında Türkçe, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Matematik, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vardır.Teog sınavı, öğrenciler ve veliler için önemlidir. Temel eğitimden sonra orta öğretime geçiş için alacakları puanlar, okuyacakları okula girişlerini de etkileyecektir. Ayrıca sınav sonunda öğrenciler istedikleri okullara giremedikleri takdirde teog lise nakil başvurusu yaparak nakil imkanlarından yararlanabilirler. Ancak bunun için muhakkak ya hazırlık sınıfı ya da dokuzuncu sınıfa kayıtlarının muhakkak yapılmış olması gerekir.

Puan hesaplama nasıl yapılacak?

Birçok kişinin kafasını karıştıran teog hesaplama oldukça karmaşık gibi gözüken bilgileri içermektedir. Bu yüzden hem öğrencilerin hem de velilerin kafası oldukça karışmaktadır. Hesaplama yapılırken, öğrencilerin altıncı sınıftan sekizinci sınıfa kadar aldıkları puanlar, teog puan hesaplama sonucunu etkiler.Hesaplama yapılırken öğrencinin Anadolu ve Fen Liseleri ile Devlet Liseleri’ne girişte YEP puanı yani Yerleştirmeye Esas Puanı ön planda tutulmaktadır. YEP hesaplanırken öğrencinin altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf yılsonu başarı puanı ile sekizinci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Çıkan sonuç ikiye bölünür ve puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

  • İki dönem şeklinde yapılan teog sınavları birinci dönem 6, ikinci dönem 6 olmak üzere iki kısımdır.
  • Her ortak sınavın 20 adet sorusu vardır. Üç yazılısı olan derslerde iki, iki yazılısı olan derslerde bir yazılı ortak yapılır.
  • Birinci teog ortak sınavı Kasım ayının son haftasında ikincisi ise Nisan ayının son haftasında yapılır.
  • Teog ortak sınavları her zaman hafta içi yapılır. Öğrenciler her gün üç adet sınava girerler. İlk gün Türkçe, Din Kültürü ve Matematik, ikinci gün ise Fen ve Teknoloji ile TC İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sınavı vardır.
  • Teog sınavı soruları, her zaman işlenen konulardan çıkar ve yanlış yapılan sorular doğru soruları etkilemez.

Yerleştirme Puanı Hesaplama

Sekizinci sınıf öğrencilerinin, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri için puanla öğrenci alan okullara yerleştirilir. Bu yerleştirme sırasında öğrencinin teog yerleştirme puanı ön plana çıkar. Bu puan öğrencinin yerleştirme yapılırken esas alınacak puanıdır.Teog puan hesaplamada, öğrencinin yılsonu başarı puanı da ön plana çıkar. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken tüm derslerin aritmetik ortalaması alınır. Yani girdikleri sınavlara ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanır. Bu puanlar toplamı haftalık ders saati toplamına bölünerek yılsonu başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.Sekizinci sınıf öğrencilerini ilgilendiren teog yerleştirme puanları hesaplanırken yılsonu başarı puanları ve sekizinci sınıf ortak sınav puanı esas alınır. Yani sekizinci sınıfta girilen ortak sınavların sonucu hesaplanır ve o döneme ait olan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem için de aynı işlem yapılarak sekizinci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Çıkan sonuç ikiye bölünerek 500 tam puan üzerinden puanlama yapılır.Gerçekleştirilen ortak sınavlardan alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılarak, bu çarpımlardan elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayıları toplamına bölünmesiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.